Niedziela Trójcy Świętej Rok C

„To mówi Mądrość Boża: Pan mnie stworzył przed swymi czynami”.

Od zawsze, Mądrość Boża istnieje i działa. Działała też w stworzeniu świata, szczególną „znajdując radość przy synach ludzkich”.To zapowiedź wybrania i umiłowania ludzi, a także – „nadziei” Pana Boga, że „nie przyniosą wstydu”. W tych słowach jest też dyskretne objawienie Bożej Wspólnoty, Bożego działania we Wspólnocie.

Umiłowanie, trwałe odniesienie Boga do człowieka, doprowadziło w końcu do pełni objawienia: w Nazarecie, Betlejem, Kalwarii. Jednak nawet tak bliskie zetknięcie się z Bogiem, nie wystarczyło człowiekowi, stąd Jezusowa skarga: „jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”. To nie bezradność, jak u ludzi, lecz początek działania: „Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.Prawda jest bowiem pokarmem człowieka, prawda pełna, czyli Boża: „On z mojego weźmie i wam oznajmi”, a „wszystko co ma Ojciec, jest moje”.Z tego najczystszego Źródła prawdę przynosi nam Trzecia Osoba Boża, posłana przez Syna, z woli Ojca. Tak wiele powiedział nam Bóg, o Sobie – o Trójcy Najświętszej, a także o perspektywie dla nas; w życiu tej Wspólnoty, życiu miłości, nie tylko możemy wziąć udział, ale mamy do niego wyraźne wezwanie; „przyjdzie, doprowadzi”. 

Idziemy, kolejne pokolenie Jezusowych „braci i sióstr”, ziemią pełną przeszkód i pokus; walczymy, upadamy… Oto rada Apostoła, do dziś aktualna: „zachowajmy pokój z Bogiem”.Jest on tak mocny, że „chlubimy się także z ucisków”,a nawet widzimy w nich korzyść: „ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę”;ważniejsza dla nas wewnętrzna przemiana, niż beztroskie życie. Mamy nadzieję, która „zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”

Miłość Boża szeroko rozlana… czy także w naszych sercach? czy nie za tanio ją sprzedajemy – za cenę wejścia w szeregi „oświeconych” bluźnierców, zwalczających zaciekle Kościół Chrystusowy, depczących bezmyślnie lub z furią wartości chrześcijańskie, patriotyczne, prawdziwie ludzkie… „Twierdzą nam będzie każdy próg” – walka trwa, o zwycięstwie zdecyduje wierność naszych rodzin które są odbiciem wspólnoty Trójcy Najświętszej.                           ks. M.R. 

Gazetka „Ave Maria” 24/1995

Prz 8,22-31
Rz 5,1-5
J 16,12-15