Niedziela

4. Niedziela zwykła ROK A

„Szukajcie Pana” – to zadanie dla każdego człowieka, dlaczego więc adresowane do „pokornych ziemi”? Co zapowiada proroctwo: „zostawię pośród ciebie lud pokorny, biedny… reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości” – a co z większością?! Te same pytania można postawić…

3. Niedziela zwykła ROK A

„W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego… za to w przyszłości chwałą okryje…”. Od ludzi ziemia bierze swą nazwę, oni też są przyczyną jej „upokorzenia przez Pana”, ale też – przez Jego łaskę – źródłem chwały….

2. Niedziela zwykła ROK A

„Pan mnie ukształtował na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba… aby zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. Czy to Prorok tęskni za pokoleniami Jakuba i ludami ziemi, czy Bóg? Cały Stary Testament zbudowany jest na Bożej Obietnicy i ludzkiej tęsknocie, wychylony…