Kazania

Niedzielne

Jak wspaniały jesteś, Boże,
że cieszysz się nawróconym grzesznikiem.
Daj i nam taką miłość!

ks. Marian Rajchel