Kalendarium

25.09.1937 r.

Iwonicz Zdrój – narodziny Mariana Stanisława Rajchla, s. Kazimierza i Zofii.

1943 r.

Nauka w szkole podstawowej w Iwoniczu Zdroju, a następnie w Kostarowcach.

1946 r.

I Komunia Św. w kościele w Strachocinie.

1946 r.

Przeprowadzka do Sanoka i dalszy etap nauki.

1953 r.

Zatrzymanie przez Urząd Bezpieczeństwa w klasie maturalnej i usunięcie ze szkoły.

1955 r.

Zdanie matury w Krośnie.

1955-1961 r.

Seminarium Duchowne w Przemyślu.

18.06.1961 r.

Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Franciszka Bardy.

1961-1965 r.

Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1965-1967 r.

Wikariusz w parafii pw. Trójcy Świętej w Babicach.

1967 r.

Wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle.

1967 r.

Wikariusz w parafii w Radymnie.

1968-1973 r.

Organizowanie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nisku-Malcach i budowa plebanii.

1973-1975 r.

Parafia pw. św. Stanisława biskupa w Łańcucie.

11.08.1975 r.

Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w Jarosławiu.

1978-2012 r.

Udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę z Rzeszowa, Przemyśla i Jarosławia.

1991 r.

Honorowy Kanonik Ojca Świętego.

1993 r.

Odznaka Honorowa Sybiraka.

1994-1997 r.

Dziekan nowego dekanatu Jarosław II.

1997-2010 r.

Udział w pieszych pielgrzymkach z Białegostoku do Wilna. 

1998 r.

Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w Jarosławskim Opactwie i przeniesienie studia radiowego.

1999 r.

Złota Odznaka Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”.

2000-2021 r.

Posługa egzorcysty w archidiecezji przemyskiej.

2001 r. 

Statuetka Jarosława 2001 w dziedzinie aktywności społecznej.

2007 r.

Przejście na emeryturę i przekazanie radia.

2008 r.

Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

2009 r.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

2011 r.

Krzyż Semper Fidelis przyznany przez Kapitułę Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku.

26.06.2011 r. 

Obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich i promocja książki „Kapłaństwo święte szczęściem zwie… ”.

2013 r.

Udział w pieszej pielgrzymce z Rzeszowa do Lwowa.

12.01.2021 r.

Odejście ks. prałata Mariana Rajchla do wieczności.

14.01.2021 r.

Pogrzeb i złożenie doczesnych szczątków w kościele pw. św. Mikołaja bpa i św. Stanisława bpa.

7.12.2021 r.

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Marianowi Rajchlowi, pierwszemu proboszczowi parafii pw. NMP Królowej Polski.

2021 r.

Promocja książki „Wystarczyła Mu sutanna uboga… ” wydanej z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich.

12.01.2022 r.

1. rocznica śmierci ks. prałata: Msze św., audycje radiowe i artykuły prasowe.