Książki

„Droga dziecka Bożego”

2020 r.

Autor zaprasza czytelnika do wędrówki pełnej ufności i zawierzenia, do kroczenia drogą wiary. Ukazuje, że najcenniejszym skarbem każdego z nas jest godność Dziecka Bożego, miłość Boga i sam dar życia.

W oczach Boga my jesteśmy najpiękniejszymi i najważniejszymi… Upodobał nas sobie, patrzy na nas „po Bożemu”, to znaczy z radością i miłością. I bardzo Mu zależy, żebyśmy zobaczyli Jego miłość i odpowiedzieli miłością…

Wielki Bóg kocha małe dziecko! Każde! Potem Bóg przychodzi stopniowo bliżej, najbliżej, jak tylko może – w Komunii św. (…)

Tylko miłość jednoczy ludzi między sobą i z Bogiem. Każdy z nas powinien być świadkiem miłości, a życie nasze – pieśnią o niej, nieustannie śpiewaną Bogu. Od dziecka po starość.


„Droga z Matką Niepokalaną”

2019 r.

Znany rekolekcjonista i egzorcysta ukazuje szczególne miejsce Niepokalanej w życiu każdego chrześcijanina i zachęca czytelnika do bliskiej relacji z Matką Zbawiciela. Matka Boża Niepokalana to najdoskonalsze dzieło Stwórcy. Przeszła przez ziemię w tysiącach obrazów i figur w sanktuariach, kościołach, domach. Czeka, byśmy Ją przyjęli i pozwolili Jej ożyć. Chce nam służyć jako gospodyni domu, przypominać: „zróbcie, cokolwiek Syn wam powie” (por. J 2,5), nadsłuchiwać, jak ludzie przyjmują Jezusa, wychodzić na drogi krzyżowe i trwać na naszych kalwariach, witać Zmartwychwstałego. Matko Niepokalana, Boża i nasza, błogosławieństwem wejdź w nasze życie i trwaj przy nas! (fragment książki)


„Droga zmartwychwstania, Jezusowa i nasza”

2019 r.

Jedynym, prawdziwym celem każdej drogi krzyżowej jest: Droga do zmartwychwstania Jezusowa i nasza. Do jej odkrycia zachęca nas autor książki – znany egzorcysta i rekolekcjonista. W swoich rozważaniach zawarł nie tylko praktyczne wskazówki, z jakiej perspektywy najlepiej rozważać tajemnice męki Chrystusowej, ale również poruszył zagadnienia, mające fundamentalne znaczenie dla życia ludzkiego.

Bóg z „klęski” uczynił największy dar. Życiu dał nową jakość – świętość, człowiekowi nową godność – członka rodziny Bożej. Odtąd w każdym człowieku jest Jezus, zwłaszcza w cierpiącym i skrzywdzonym. (…) Idźmy za Nim, jak owce za Dobrym Pasterzem, który życie oddaje za nie, bo je „do końca umiłował” (fragment książki)


„Dekalog czy antydekalog”

2018 r.

Dekalog czy antydekalog to najnowsza książka Ks. Mariana Rajchela. Autor pisze o sprawie najbardziej fundamentalnej — dziesięciu przykazaniach. W życiu człowieka nie wystarczą reguły, zasady ludzkie, konieczne są „Boże reguły” objawione. Trzeba uwierzyć w Boga, jego przykazania przyjąć i jednoczyć się z Nim coraz głębiej całym swoim życiem, nie tylko jego skrawkami. Historia pokazuje, że do „życia przed Dekalogiem” można wrócić i żyć dziś „poza Dekalogiem”. Dokonuje się tego jednym aktem — odrzucenia wiary w Boga. Ludzie są wolni; część wierzy, część nie. Bóg „pogodził się” z tym wyborem (to On dał wolność), ale swoje dzieło prowadzi dalej.


„ABC Miłości według Prymasa Tysiąclecia”

2018 r.

Miłość jest wpisana w naturę, jako podstawowy cel i warunek rozwoju człowieka, jako głębokie pragnienie w całym życiu (nawet nieuświadomiona, jest celem największych naszych wysiłków i tęsknot). Normalna droga życia: dziecko najpierw przyjmuje miłość i uczy się jej, potem szuka własnego sposobu życia w miłości, by przekazywać ją innym. Tak realizuje się istota człowieka jako „obrazu i podobieństwa do Boga. Książka jest rozważaniem na temat miłości, ukazuje warunki jej przyjmowania i przekazywana oraz współczesne zagrożenia skierowane wobec miłości. Pozycja jest inspirowana Społeczną Krucjatą Miłości Prymasa Tysiąclecia. Bóg stworzył nas z miłości. Jak udźwignąć Boży dar ludzkimi siłami, a zwłaszcza, jak na niego odpowiedzieć.


„W jakim duchu?”

2016 r.

Książka ma formę rekolekcji o Duchu Świętym. Autor wychodzi od powszechnie panującego zjawiska pośpiechu i jego konskwencji dla ludzkiego życia. Ukazuje rolę Ducha Świętego, który oświeca i przemienia nasze życie. Wyjaśnia, co to znaczy żyć w Duchu Świętym, pokazuje na konkretnych przykładach rolę duchowego rozeznawania oraz podstępy działania złego ducha.

Uwzględniajmy konsekwencje wieczne naszych spraw, wyborów, czynów. Przyjmijmy Tego, który chce z nami przejść ziemskie życie. Doceńmy czas, wspaniały Boży dar. Czyli: żyjmy w wierze, że Bóg nas kocha i daje nam swego Ducha, Ducha Miłości. (fragment wstępu)


„Rodzina oczami egzorcysty”

2016 r.

Książka stanowi szczególne świadectwo kapłana egzorcysty na temat współczesnej rodziny. Znany polski egzorcysta, ks. prałat Marian Rajchel, radzi rodzinom, jak bronić się przed złem, jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego knowaniu.

Szczególną jego misją jest pomoc rodzicom, których dzieci nieświadomie uległy wpływowi pośredników zła (horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka) lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności (wywoływanie duchów, kontakt z sektą satanistyczną).

To książka dla tych, którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez wszystkie gadżety satanistyczne współczesnego świata lub którzy ulegli ich zgubnemu wpływowi.

ks. Sławomir Sznurkowski SSP


„Z Bogiem albo…”

2015 r.

Drogi życia, pozornie w nieskończonej ilości odmian, można sprowadzić do dwóch: droga zbawienia i droga potępienia. Wybór należy do człowieka i jest konsekwencją wolnej woli, Bożego daru, który współtworzy naszą naturę.Autor z pełnym przekonaniem ukazuje konsekwencje życiowych decyzji i wyborów – życia z Bogiem oraz odrzucenia Boga. Pozycja napisana w oparciu bogate doświadczenie autora zarówno jako duszpasterza jak i egzorcysty pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów uczy trudnej sztuki rozeznawania.


„W tym znaku zwyciężysz”

2014 r.

Książka to wezwanie do walki duchowej w kontekście całościowego powołania człowieka. Autor – doświadczony egzorcysta – przedstawia strategie szatana, drogi wiodące do opętania, odpowiedzi na pytania egzorcysty, świadectwo osoby dręczonej przez złego ducha, drogę uwolnienia od wpływu złych mocy.

Krzyż to potężna broń przeciw siłom ciemności, szczególnie potrzebna do pokonania piekła, które atakuje nie tylko Kościół, ale także rodzinę i człowieka.