Konferencje

I Piątek Miesiąca

Jestem cząstką duchowej świątyni Chrystusa, Jego ciała!
O, Panie, bądź moją największą radością!

ks. Marian Rajchel

W drodze na Jasną Górę