14. Niedziela zwykła ROK C

„Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej… cieszcie się z nią” – to brzmi jak rozkaz i.. starotestamentalna zapowiedź Jezusowych planów; „aby radość mieli i aby radość była pełna”. Bóg jest źródłem tej radości; „oto skieruję do niej pokój jak rzekę… jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę”. Prorok widzi przyszłość: „rozraduje się serce wasze… ręka Pana da się poznać Jego sługom”. Misja proroka kojarzy nam się raczej z upomnieniami, pogróżkami, zapowiedzią kary – tu widać inną część jego zadania; budzenie nadziei i wdzięczności; „ręka Pana da się poznać Jego sługom”. Bo największą radość sprawia świadomość, że Bóg mnie kocha i posyła wykonywać swoje dzieło.

Jezus, który wszystko wypełniał, a niczego nie znosił, „wyznaczył… siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, do którego sam przyjść zamierzał”. Oni mieli świadomość, że idą tuż przed Jezusem… czy ja ją mam – czy Jezus może iść za mną? a przecież to przywilej i zadanie każdego ucznia, dzisiejszego również; znów „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, znów Jezus mówi: „proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”; to samo zadanie nam przekazuje; „uzdrawiajcie chorych i mówcie: przybliżyło się do was królestwo Boże”. Boży autorytet misji widać po skutkach jej odrzucenia; „Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wielka jest godność apostoła, wielka Jego moc – z Jezusowej czerpie – „jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Św. Paweł, uczestnik różnych dróg, szczęście znalazł w Chrystusie, świadczą o tym jego słowa: „nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”.

Godność chrześcijanina – misja – duma i radość z jej wypełniania – życie wieczne; taki niech będzie nasz plan na życie. „Na wszystkich, którzy się tej zasady trzymać będą… niech zstąpi pokój i miłosierdzie”.        ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 27/2001

Iz 66, 10-14c   

Ga 6, 14-18 

Łk 10, 1-12. 17-20