Pamiętamy …

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w dniu urodzin śp. ks. prałata Mariana Rajchla, która zostanie odprawiona 25 września 2023 r. o godz. 17.30 w kościele pw. św. Mikołaja bpa i św. Stanisława bpa.  Dziękować będziemy za osobę śp. ks. prałata, ale także za  jego rodzinę, chrzestnych, katechetów, nauczycieli i kierowników duchowych. Modlić się też będziemy o owoce jego kapłańskiej posługi.

Zapraszamy również do Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.15 w Opactwie Jarosławskim oraz każdego 16-go dnia miesiąca do kościoła pw. NMP Królowej Polski.

Siostry i Bracia. Jeszcze raz przekonuję się, że to nikt inny ale Najświętsza Maryja Panna nas prowadzi. Pomyślmy – nasz pierwszy Proboszcz, ks. prałat Marian Rajchel z wielkim entuzjazmem wznosi wraz z bardzo wieloma ludźmi świątynię – gmach pod wezwaniem NMP Królowej Polski. W tym czasie powstaje wiele dzieł o charakterze religijnym, społecznym, kulturalnym i dobroczynnym. Czasy się zmieniły, ale Radio, teraz co prawda pod inną nazwą. ale pierwotnie AVE MARIA trwa i głosi Ewangelię. Nadal wychodzi gazetka AVE MARIA, choć ma trochę inny charakter. Również dziś, codziennie, chociaż na innych zasadach Parafia wydaje gorący posiłek dla najuboższych. Droga krzyżowa z pierwszą stacją Królowej Polski zaprasza nas wszystkich do pogłębionej refleksji nad wiarą i życiem, które przemija. To, że w ostatnią środę (16.08.2023) trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem do Apelu Jasnogórskiego to inicjatywa Kogoś ze środowiska uczniów ks. Mariana i nawiązanie do tradycji, bo kiedy Proboszczem był ks. Marian Rajchel, czuwania prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym odbywały się 16-go dnia każdego miesiąca, począwszy od 1-szej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. 

Moi Kochani – Kościół ty my – to ja. to Twoja rodzina, to nasi przyjaciele, Bogu dziękuję za każde dobro, za każdą inspirację do dzieł na chwałę Bożą. 

ks. Proboszcz Krzysztof Szczygielski

gazetka AVE MARIA 33/2023 (1222) z 20.08.2023