Uroczystość Objawienia Pańskiego – ROK B

Gdzie jest „centrum świata”, jego najważniejsze miejsce? raj Eden, Rzym, współczesna stolica mocarstwa…?

Tam, gdzie Bóg-Człowiek zbawił świat – Jerozolima. O tym mówi Prorok: „Powstań, świeć, Jeruzalem… chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię… a ponad tobą jaśnieje Pan”. Jest to światłość, nie tylko „do użytku własnego” Izraela; „pójdą narody do twojego światła”.

Pierwsza realizacja proroctwa jest skromna: „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali…”. Przerażenie Heroda i Jerozolimy nie wróży nic dobrego. Ale Mędrcy są „prawdziwi”, jak w proroctwie „upadli na twarz i oddali Mu pokłon”. To początek procesji narodów. Skoro „przez objawienie… oznajmiona została ta tajemnica… że poganie już są współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie”, św. Paweł podejmuje pierwszy, a po nim wielu innych apostołów, głoszenie Radosnej Nowiny o miłości objawionej w Chrystusie „aż po krańce ziemi”. I popłyną pokolenia i narody do Bożego światła.

W dzisiejszej uroczystości Kościół chce podziękować za to powszechne powołanie do zbawienia przez życie w miłości Boga i ludzi na ziemi.

ks. M.R,

Gazetka „Ave Maria” 1/2000

Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12