Niedziela

10. Niedziela zwykła – ROK A

Co najważniejsze w życiu? Prorok odpowiada: „Dołóżmy starań, aby poznać Pana”. A oto argument: „Jego przyjście jest pewne jak świt poranka”. Kto wierzy, nie może w życiu codziennym udawać, że go Bóg nie interesuje, że ma ważniejsze, pilniejsze zadania –…