25. Niedziela zwykła ROK C

  Łk 16,1-13

Będziemy kupować biednego….

Ile złodziejstwa bogatych, ile zbrodni mocnych, a większość uchodzi bezkarnie – tyle krzywdy nie naprawionej, dawniej i dziś… Zło jest świetnie zorganizowane; cały przemysł pornograficzny, antykoncepcyjny, narkotykowy, przemyt, mafie – a wszystko daje olbrzymie dochody, które znów służą złu… Ile energii ludzkiej, talentów, „poświęcenia”, jak wielkie owoce; cały świat zalany propagandą, realizacją i obroną zła; „Synowie tego świata roztropniejsi są… – trzeba wyciągnąć wnioski; jeśli dla takich celów, tylu ludzi, tak gorliwie pracuje, ile myśmy powinni wkładać w apostolstwo Dobra? jak nam daleko do ich zaangażowania i osiągnięć… „U nas” niemal każdy ma tysiąc powodów, by się wymówić; praca, dom, zdrowie, odpoczynek, obawa przed ośmieszeniem, „wrodzona” nieśmiałość, nawet religijne względy odpowiednio naciągnięte… I zostawiamy pole sługom zła. Im na rękę bierność dzieci Bożych! 

Bóg widzi i wszystko „notuje w pamięci”: nie zapomnę nigdy ich uczynków. Ale najważniejsze, że poprzez ten nadpsuty świat prowadzi swój Lud do nieba, jak dobry Pasterz; ukazuje niebezpieczeństwo: Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie, poucza: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną…,ostrzega: żaden sługa nie może dwom panom służyć…. Od ludzi „tego świata” mamy się uczyć gorliwości, nie metod. Nie próbujmy też z nimi współpracować – nie nawrócimy ich popełniając niegodziwość, a stracimy swoje miejsce u Boga: nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Ponad wszystkimi biznesami ziemskimi, jest nurt Bożego życia. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie…. Bóg odnawia świat! Św. Paweł ustanowiony głosicielem i apostołem, inni Apostołowie i każde pokolenie chrześcijan odpowiada „za sprawy Boże” na ziemi – teraz my. I to dla nas najważniejsze; Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyż to nie najwspanialsza szansa; wziąć udział w uświęcaniu, zbawianiu ludzi? 

Nie dwom, służmy Jednemu Panu, który nie zdradził Narodu przez tysiąc lat. Niech nas nie zwiodą sezonowe „autorytety”. Uczmy się odróżniać propagandę i reklamę od prawdy.                              

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 39/1995

Am 8,4-7
1 Tm 2,1-8
Łk 16,1-13