2. rocznica śmierci ks. prałata Mariana Rajchla

12 stycznia 2023 r. mija 2. rocznica śmierci ks. prałata Mariana Rajchla. O godz. 17.30 w kościele pw. św. Mikołaja bpa i św. Stanisława bpa zostanie odprawiona Msza św. o wieczną radość w Królestwie Niebieskim dla tego niezwykłego Kapłana.

Rok temu…

Ks. prałat Marian Rajchel ciągle nas uczy, pobudza, wskazuje drogę. Niech nie zabraknie naszej modlitwy wdzięczności za tę postać. Podziękujmy za to, co uczynił w  parafii NMP Królowej Polski. W tym miejscu czujemy ciągle jego obecność, tutaj wyznaczał nam drogę, kierunek. Dzisiaj modlimy się w tym miejscu, gdzie zaczęło się wiele rzeczy. Tutaj słuchał natchnienia Bożego Ducha. Tutaj otwierał się na Słowo. Tutaj są konkretne czyny, które to potwierdzają. Nie zmarnujmy tego

ks. Andrzej Bienia, 12 stycznia 2022 r.,
kościół NMP Królowej Polski.

Ks. Marian Rajchel to wyjątkowa postać zwłaszcza dla Jarosławia. Tutaj duszpasterzował najdłużej, bo aż 45 lat. Poprzez swoją ofiarną pracę kapłańską zyskał szacunek i zaufanie mieszkańców. Przez wszystkie te lata wywierał znaczący wpływ na życie duchowe i kulturalne nie tylko parafii, którą tworzył, ale całego miasta, a nawet diecezji. Jego kapłańskie życie to realizacja powołania poprzez służbę Bogu i człowiekowi. Chcemy dziękować Panu Bogu za dar tego kapłana, za jego posługę, za dobro, które stało się naszym udziałem przez jego posługę. Dziękujmy, że w jego osobie dał nam Pan Bóg autorytet dla naszej wiary i duchowości. Pielęgnujmy pamięć o naszym duszpasterzu. Niech jego autorytet trwa i pomaga nam wszystkim odnajdywać się na ścieżkach wyznaczonych nam przez Opatrzność Bożą

ks. Marian Bocho, 12 stycznia 2022 r.,
kolegiata pw. Bożego Ciała

Nie wiemy w jaki sposób śp. ks. prałat usłyszał głos wzywającego go Chrystusa, nie wiemy ile razy Pan mówił do niego: pójdź za Mną, ale wiemy, że ten głos usłyszał, poszedł za tym głosem i wiernie służył Chrystusowi przez prawie 60 lat. Śp. ks. prałat Marian to taka mieszanka dobrego ojca i dobrego przyjaciela, duszpasterza; dobrego spowiednika i kaznodziei. To kapłan, który umiał swój czas podzielić dla Boga i dla drugiego człowieka. Dla siebie właściwie czasu nie miał o czym świadczą piękne świadectwa spisane w dwóch książkach wydanych o ks. prałacie Marianie

Był także wspaniałym przykładem dla wszystkich kapłanów, przykładem pracowitości, gorliwości kapłańskiej i poświęcenia. Chciał nas, kapłanów nauczyć tego, co sam praktykował: całkowitego zawierzenia i poświęcenia się dla Chrystusa i dla Ludu Bożego. Pragnął, byśmy konsekwentnie naśladowali Chrystusa, który oddał się bez reszty dla tych, do których przyszedł na ziemię”

ks. Jan Jagustyn, 12 stycznia 2022 r.,
kościół pw. św. Mikołaja i św. Stanisława

Odnowione pomieszczenie radiowe czeka, żeby je wypełnić myślą i dziełem ks. Mariana. Ja to traktuję jako misję, jako zadanie. Ks. Rajchel to taki wizjoner, taki misjonarz Kościoła, patriota rozkochany w Ojczyźnie i w drugim człowieku. Jest wzorem da każdego z nas, proboszczów. Staram się wczytywać w jego inicjatywę, która jest ogromna. Obejmuje cały zakres pracy duszpasterskiej, posługi patriotycznej, dla Ojczyzny, dla rodziny, dla biednych, dla bogatych. Kontynuację pracy duszpasterskiej rozpoczętej przez ks. Rajchla przyjmuję jako sztafetę: ktoś zaczyna, ktoś przejmuje i ktoś realizuje, ale wygrywają wszyscy. Bez Eucharystii, bez adoracji nie ma duszpasterstwa. Prałat to doskonale zrozumiał. On to robił genialnie, prowadził też Odnowę w Duchu Świętym, zgromadził wokół siebie ludzi, którzy czuwali, modlili się.

ks. Krzysztof Szczygielski, 12 stycznia 2022 r., 
Rozmowa w pierwszym studiu radiowym
przy kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu


Rozmowy rocznicowe z udziałem zaproszonych gości i świadectwami radiosłuchaczy zatytułowane „Pamiętamy i dziękujemy” można słuchać w linku poniżej ..

W cyklu „Dobre słowo. Z nauczania ks. prał. Mariana Rajchla” emitowane są również fragmenty kazań i rozważań. Warto do nich wracać: 

Zapraszamy również na chwilę modlitwy i refleksji do Sali Spotkań ks. Mariana Rajchla usytuowanej obok studia radiowego „Ave Maria”, która funkcjonuje od 8 grudnia 2022 r. (imieniny śp. księdza).