2. Niedziela Wielkiego Postu ROK A

„Wyjdź z twojej ziemi i z domu twego ojca”

Bóg przemówił, dał polecenie, „powołał” człowieka… A człowiek miał „stanowisko”, stały, niezły dochód, żył w kraju o wysokim poziomie zamożności, kultury, bezpieczeństwa – mógł śmiało patrzeć w przyszłość. Wszystko burzy rozkaz „wyjdź!”. Uwierzył, zrezygnował z własnych planów, podporządkował się woli Boga, choć był dla niego „nowym Bogiem”, porzucił ziemię, dom ojca, wyruszył przez pustynie i góry, przez niebezpieczeństwo i trudy, przez niepokoje i wątpliwości – do Ziemi Błogosławieństw, słysząc Głos: „uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił”.

Abraham stał się „Ojcem wszystkich wierzących”.

Na Jezusowe „pójdź za Mną” Apostołowie porzucili swoją małą stabilizację i podjęli ryzykowną pracę „rybaków ludzi”. On wiedział, do kogo mówi; ich słabości, nawet zdradę „wliczył w koszta własne” i przygotował starannie, „by nie ustała ich wiara”. Nagrodę obiecał w niebie, ale już tu dał im jego przedsmak: „zaprowadził ich na górę wysoką… przemienił się wobec nich”. Takiego przeżycia nie mieli nigdy, chętnie pozostaliby w nim; „dobrze, że tu jesteśmy… postawię tu trzy namioty…”. A gdy poznali obecność Boga, „bardzo się zlękli”. Jezus ich pocieszył i zaraz sprowadził z góry; od Zmartwychwstania dzieli jeszcze Męka…

Abraham, Apostołowie, święci… i ja?

Czy nie do mnie mówi dziś Jezus przez św. Pawła: „Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii”?

To samo wołanie: „wyjdź”, tzn. porzuć grzechy, ale także złudzenia typu: życie wygodne, bezbolesne, z kompletem sukcesów finansowych i towarzyskich oraz przyjemności psychicznych i biologicznych. Chrystus „przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię”. Do życia w tym świetle Bóg nas „wezwał świętym wezwaniem”.

Niech nas nie zatrzyma reklama życia „jakby Boga nie było” – na luzie moralnym, lecz w niewoli mafii; i nie przestraszy droga przez pustynię duchową współczesnej Europy i świata. Przed nami Ziemia Obiecana, Ziemia Błogosławieństw. Tysiąc lat przodkowie nasi słuchali tego Głosu. On mówi i do nas: „To jest mój Syn umiłowany, w którym ma upodobanie, Jego słuchajcie”. Wielki Post to czas odpowiedzi…

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 9/96

Rdz 12, 1-4a
2 Tm 1, 8b-10
Mt 17, 1-9