Uroczystość Trójcy Najświętszej ROK A

Tajemnica – ukryta i strzeżona prawda o sobie i najbliższych. Każdy ma do niej prawo. Jest dziwną własnością; nie chcę, by mi ją ktoś zabrał, nie chcę też mieć jej tylko dla siebie – chętnie przekażę komuś, kto „zasłużył” na zaufanie. Wtedy rośnie przyjaźń.

Tajemnica Boga – nikt jej nie wydrze, ale i On chce nią obdarzać tych, którym „zaufał” – by rosła przyjaźń. Wiedział, że nas przerasta, że nigdy jej nie zrozumiemy; przekazał jako fakt – tajemnicę. Przekazywał stopniowo: najpierw „zstąpił w obłoku” jako Ten, „który jest” ich Jedynym Bogiem i chętnie realizuje prośbę: „niech pójdzie Pan w pośrodku nas (…) i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.Znakiem przymierza, a równocześnie drogą jest Dekalog. Od jego zachowania zależy przyjaźń z Bogiem i dalsze Jego objawienie. 

 Kiedy nadeszła „pełnia czasu”, Boża tajemnica stała się Ciałem Jezusa i najdoskonalszym objawieniem Ojca,  który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął”. Teraz prawidłową odpowiedzią jest wiara „kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony”. 

Wiara w Tajemnicę podzieliła naród wybrany, potem świat pogański – i dzieli do dziś. Tylko ci, którzy uwierzyli w Syna, otrzymali Dopełnienie objawienia – Ducha Świętego. Do nich zwraca się Kościół ustami św. Pawła: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”.

 Co daje tajemnica, której się nie rozumie? – np. tajemnice przyrody; nikt nie wyjaśni istoty prądu elektrycznego, atomu – ale umiemy je wykorzystać! Nikt nie poda definicji życia, miłości – ale umiemy żyć i miłować! Podobnie z Bożą tajemnicą – wprowadził nas Chrystus w życie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami. Dlatego: „Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości… jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami”. 

W każdy dzień, zadanie, problem, cierpienie – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! 

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 23/1993

Wj 34,4b-6.8-9
2 Kor 13,11-13
J 3,16-18