14. Niedziela zwykła – ROK A

„Raduj się Jeruzalem… Król twój idzie do ciebie”.Z taką wizytą wiążą się wielkie nadzieje – ktoś ważny o mnie pamięta! A jeśli jeszcze jest „sprawiedliwy i zwycięski, i pokorny”, radość i nadzieja nie mają końca. Tyle przecież spraw niezałatwionych, krzywd niewyrównanych, pragnień niespełnionych… Niech więc On „zniszczy rydwany, łuk wojenny strzaska, pokój obwieści”… Myślimy przy tym: pokój dla nas – zniszczenie dla wrogów! 

Św. Paweł przypomina: „Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli”. To teren największej walki, a na nim najgroźniejszy wróg człowieka i prawdziwy Przyjaciel. Z obu możliwości człowiek wybiera życie „według ducha”, nie „według ciała”– jeśli ma „Chrystusowego Ducha”.  

Walka dobra ze złem w życiu człowieka jest trudna i niebezpieczna; najlepiej wie o tym Chrystus; On „nie zostawi nas samymi”:  „Przyjdźcie do mnie utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię”.Niebezpieczeństwem jakie niesie każda walka jest nienawiść, która zawsze niszczy więź z Bogiem. Stąd zachęta: „uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.Tylko przez miłość jarzmo staje się słodkie. Kto to pojmie? Ojciec Niebieski „zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił prostaczkom”.Oni są radością Jezusową i Jego chlubą. Im właśnie objawia największe tajemnice swojej Rodziny: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.Nie są to więc ludzie prymitywni, prostaccy, przeciwnie – wrażliwi, głęboko myślący, prostolinijni – tylko tacy są zdolni przyjąć Bożą prawdę, często przerastającą rozum człowieka. 

Tyle dziś przykładów inteligentnego kłamstwa, przewrotnego okradania człowieka z godności i prawdy, szatańskiej zamiany wartości na falsyfikaty – jakże wielu „mądrych i roztropnych”, przed którymi „Ojciec zakrył” wielkie rzeczy Boże, jak bardzo potrzebni „prostaczkowie” przyjmujący Objawienie. „Wysławiamy Cię, Ojcze”, że nas do nich dołączyłeś, wysławiamy Cię za „Twoje upodobanie” i prosimy: daj nam wytrwać w wierze!

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 27/1993

Za 9, 9-10
Rz 8, 9. 11-13
Mt 11, 25-30