2. Niedziela zwykła – ROK B

„Pan zawołał Samuela”.

To wołanie poprzez Ewangelię, listy Apostolskie, historię Kościoła, dochodzi aż do nas. Bóg woła człowieka, by mu powierzyć swoją wolę. A Jego wolą jest nasze uświęcenie, czyt.: uszczęśliwienie. 

Samuel odpowiedział: „oto jestem” „pobiegł”. Ofiarowany przez rodziców „na służbę Panu”, wychowany przy świątyni, był zdolny w bardzo młodym wieku przyjąć Boże powołanie: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Dlatego „Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”. Wspaniała odpowiedź człowieka Bogu, wspaniała pochwała człowieka przez Boga.

 Podobnie Apostołowie, przygotowani przez Jana Chrzciciela, „znaleźli Mesjasza”. A On ucieszył się nimi, zaprosił do siebie i już z Nim pozostali. Potem pośle ich „na cały świat”, „głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. A że nie było to łatwe zadanie, świadczą zmagania św. Pawła: „Ciało nie jest dla rozpusty”.Starożytna cywilizacja właśnie się kończyła – upadkiem moralności. W takim czasie rodził się Kościół. Mając w oczach zmartwychwstałe ciało Pana, wołał św. Paweł: „Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?”.

Wielkim cudem był szybki rozwój Kościoła w imperium rzymskim. Bóg siał hojnie swoje słowo, a ludzie, jak dobra gleba, przyjmowali i „owocowali”. Może dość już mieli cielesnego „szczęścia” i zatęsknili za tym, co doskonalsze; nade wszystko jednak pociągnęło ich świadectwo chrześcijan, którzy „radowali się, że mogli cierpieć dla imienia Chrystusa”.

 Bóg naprawdę „potrzebuje” mnie i Ciebie… Czy dziś nie chodzi On, jak starożytny Diogenes „szukając człowieka”? Dlaczego tak trudno o niego? – łatwiej było kiedyś poganom przyjąć, że „ciało nie jest dla rozpusty” – oni dotąd nie znali lepszego życia – dziś dla rozpusty wielu porzuca lepsze, Boże życie…

Słowo Boże jest niezmienne, żywe i dziś i zawsze: „ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest”. Nie darem wolności, ale pułapką na wolność jest tzw. „bezpieczny seks”. To, co zabija w nas miłość, nie może być „bezpieczne”. „Strzeżcie się rozpusty… Chwalcie Boga w waszym ciele”.                                                            

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 3/1994

1 Sm 3,3b-10.19
1 Kor 6,13c-15a. 17-20
J 1,35-42