Zwiastowanie NMP

POCZNIESZ, PORODZISZ  SYNA

Tuż przed Męką Pańską – uroczystość Zwiastowania. Trzeba ją nieraz przenieść aż poza oktawę Wielkanocy… czy jest w dobrym miejscu?

Jezus nas Zbawił z woli Ojca, w Duchu Świętym. Ale zbawił w ludzkim ciele, a to „wziął” z Maryi Panny. Ona jest Gwarantem człowieczeństwa Bożego. Ona też najwierniej szła za Nim „w pielgrzymce wiary” od początku (Poczęcia) do końca (konania na krzyżu). Ona nadal wypełnia swoje niepowtarzalne powołanie Matki Boga i ludzi. Jest najpewniejszą i najkrótszą „Drogą” do „Domu Ojca”. Teraz nam o tym trzeba pamiętać, by z Maryją iść ku Kalwarii i wytrwać w miłości!

1. Refleksja – o życiu człowieka. Czy ktoś może mieć wątpliwości, kiedy Syn Boży stał się Synem Maryi? – to skąd tyle wątpliwości, kiedy „staje się” człowiek?!

2. Refleksja – o wiadomościach. „Jestem dla Ciebie Bożym listem – a Ty bądź dla mnie…”. Bóg ma tyle do przekazania ludziom; dzieciom przez rodziców i nauczycieli, młodym przez starszych, starszym przez młodych, wiernym przez papieża, biskupów i kapłanów, bogatym przez biednych…. a często nie ma przez kogo!

3. Refleksja o radiu „Ave Maria”, które ks. Krzysztof z Belgii nazwał radiem „Zwiastowanie” – niech ta uroczystość będzie nie tylko świętem patronalnym, ale i wzorem działania dla nas wszystkich.

ks. M.R.
Gazetka „Ave Maria” 12/1994